Виртуална Дискусия

Как технологиите трансформират бизнес моделите във финансовата индустрия

Гледай сега

Научете

Свидетели сме на изключително ускорени процеси на дигитализация в един традиционно консервативен бизнес – финансовата индустрия. COVID пандемията и иновациите в технологичния сектор, катализират и променят утвърдени бизнес модели в нея. Компании, като Необанки, финтех играчи демонстрират как чрез изцяло нови или избор на хибридни бизнес модели, може да преструктурира финасовия ландшафт.

Финансовите институции трябва да реагират на натиска за бързо въвеждане на нови технологични решения, да адаптират или трансформират своите бизнес модели без критични сътресения. Те трябва да подберат набор от средства и технологични решения и да ги адаптират към своите дигитални стратегии.

Технологичните и бизнес експерти от Сирма споделят идеи и препоръки към представителите от финансовата индустрия.

Гледай сега

Участници

Цветомир Досков

Managing Director,
Sirma BC

Момчил Зарев

Chief Commercial Officer,
Sirma

Мердихан Исмаилов

Financial Services Institutions Product Manager, Sirma

Елена Башкехайова

Marketing Manager,
Sirma

MODERATOR

Как технологиите трансформират бизнес моделите във финансовата индустрия


Гледай сега

Do you have any questions?